Asfaltering och mindre arbeten färdiga

Under september har vi låtit det utföras diverse underhållsarbeten vid parkeringsplatserna.
Bland annat asfaltering vid den övre och mellersta parkeringsplatsen. I övrigt har tegelstenar och sockel till garagen renoverats på ett par ställen.

Styrelsen tackar er för visad hänsyn i samband med asfalteringen då vissa av er fick parkera på annan plats.

mvh
Johan, hus 50
Styrelsen