Höstrensning 2019

  • Då är det dags för årets höststädning. Styrelsen ordnar med containrar som placeras på den nedre och övre parkeringsplatsen mellan 30/9 och 14/10. 
  • Senast 14/10 ska ert ansvarsområde vara åtgärdat.
  • Höststädning innebär att vi rensar rabatter från ogräs, klipper och gallrar buskar vid behov. Sopa upp och rensa stenläggning/asfaltsytor.
  • Söndag den 13/10 klockan 13:00 ses vi gärna på grillplatsen vid ängen. Styrelsen ordnar kaffe och grillkol samt tillbehör. Medtag egen korv.