Vårrensning 2020

  • Då är det dags för årets vårstädning. Styrelsen ordnar med containrar som placeras på den nedre och övre parkeringsplatsen mellan 14/4 och 27/4. 
  • Senast 27/4 ska ert ansvarsområde vara åtgärdat.
  • Vårstädning innebär att vi rensar rabatter från ogräs, klipper och gallrar buskar vid behov. Sopa upp och rensa stenläggning/asfaltsytor.
  • Datum för vårens korvgrillning får vi be att återkomma med pga nuvarande coronasituation.