Avgift samfällighet 2020

Hej, då var det dags att betala in första delen av årets avgift till samfälligheten.

2200kr till Plusgiro 439 4399-2. Ange ert husnummer i meddelandefältet. Ni som önskar kan betala in hela årsavgiften om 4400kr direkt.

Fakturor