Styrelsen

Styrelsen består utav följande

Ordförande – Göran – Hus nr 126

Kassör – Per – Hus nr 68

Lena – Hus nr 76

Martin – Hus nr 10

Johan – Hus nr 50

Reinhard – Hus nr 24

Mattias – Hus nr 2

För att komma i kontakt med styrelsen hänvisas e-post info@trollsjonorra.se